Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

Biuletyn Informacji Publicznej
 Herb

  Menu podmiotowe

      Strona startowa
      Dyrekcja
      Struktura organizacyjna
      Kontakt

  Menu przedmiotowe

      Ogłoszenia
      Finanse
      Przetargi i zamówienia
      Klauzula informacyjnaOGŁOSZENIAz dnia 11.04.2023
Powtórny NABÓR na wolne stanowisko Głównego księgowego

Określenie stanowiska pracy:
    Nazwa stanowiska: Główny księgowy
    Podległość służbowa: Kierownik GOPS w Świerczowie
    Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
    Umowa o pracę
    Przewidywany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2023r.
z dnia 23.03.2023
NABÓR na wolne stanowisko Głównego księgowego

Określenie stanowiska pracy:
    Nazwa stanowiska: Główny księgowy
    Podległość służbowa: Kierownik GOPS w Świerczowie
    Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
    Umowa o pracę
    Przewidywany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2023r.
z dnia 20.10.2021
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :
    dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
    osobami posiadającymi:
            orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą
                 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
                 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( Dz. U .z 2021 poz.573 ) albo
            orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
                 niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia
                 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
                 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
z dnia 02.06.2021
KOMUNIKAT

Na podstawie art 130§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 poz 1320 z późn zm) nakazującego pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, informujemy, że GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świerczowie dnia 04 czerwca 2021 r. będzie NIECZYNNY.


z dnia 19.03.2021
KOMUNIKAT

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia koronawirusem mając na względzie zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie informuję, że w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z dniem 22 marca 2021 r. ogranicza się o ograniczenie wizyt w Ośrodku do niezbędnego minimum.

Wszelkie sprawy, o ile to możliwe proszę załatwić za pomocą:

poczty elektronicznej:

ops @ swierczow.ops.com.pl
kierownik @ swierczow.ops.com.pl
fundusz @ swierczow.ops.com.pl
swiadczenia @ swierczow.ops.com.pl
ePUAP /5apajj8w34n/SkrytkaESP

lub telefonicznie:

77 4196123
77 4746010


z dnia 18.02.2021
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.z dnia 13.01.2021
Nabór na kuriera społecznego

Od miesiąca lutego do grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie zatrudni osobę na umowę zlecenie w ramach programu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.

z dnia 30.10.2020
Pomoc dla mieszkańców i Seniorów

Została uruchomiona dedykowana dla seniorów infolinia pod numerem telefonu 22 505 11 11. Dzwoniąc pod ten numer telefonu osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemięz dnia 25.08.2020
Nabór kandydatów na stanowisko Pracownika Socjalnegoz dnia 25.08.2020
Nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodzin – umowa na zastępstwoz dnia 06.08.2020
Nabór kandydatów na stanowisko Pracownika Socjalnegoz dnia 22.07.2020
Nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodzin – umowa na zastępstwoz dnia 14.07.2020
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie.

z dnia 25.06.2020
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie.
z dnia 23.06.2020
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Gasek zamieszkała w Świerczowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie zgłosiła się w.w kandydatka, która spełniła wymagania określone w naborze, jednocześnie wykazując się bardzo dużą wiedzą w powyższym zakresie.


z dnia 10.06.2020
Nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodzin – umowa na zastępstwoz dnia 05.06.2020
Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie  INFORMACJE

Liczba wyświetleń: 903
Utworzono dnia: 05.06.2020
Dokument wprowadził:
Administrator
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Maria Bednarz
Podmiot udostępniający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


  HISTORIA PUBLIKACJI

11.04.2023 19:58, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
24.03.2023 22:55, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
23.03.2023 12:07, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
20.10.2021 22:07, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
02.06.2021 21:29, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
19.03.2021 09:57, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
18.02.2021 22:21, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
13.01.2021 21:51, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
30.10.2020 08:35, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
26.08.2020 19:21, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
25.08.2020 14:37, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
06.08.2020 20:08, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
22.07.2020 19:09, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
15.07.2020 19:21, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
26.06.2020 08:44, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
23.06.2020 21:27, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
10.06.2020 09:51, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
05.06.2020 10:27, Administrator
Edycja strony: Ogłoszenia
05.06.2020 07:34, Administrator
Edycja strony: OgłoszeniaCopyright © 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie